ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดหลักสูตรการรับรองผู้ฝึกสอนไตรกีฬา Para เป็นครั้งแรก • World Triathlon

ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดหลักสูตรการรับรองผู้ฝึกสอนไตรกีฬา Para เป็นครั้งแรก • World Triathlon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *