วันที่สองของ Ojag International Rhythmic Gymnastics Cup ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ Baku

Second day of 1st Ojag International Rhythmic Gymnastics Cup being held in Baku

บากู อาเซอร์ไบจาน 26 พฤศจิกายน วันที่สองของ “Ojaq Cup” ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ในยิมนาสติกลีลาจะจัดขึ้นที่ National Gymnastics Arena ในบากู ไหล รายงานวันที่ 26 พฤศจิกายน

ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน Ojaq Sports Club จะจัดงาน “Ojaq Cup” ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 ในยิมนาสติกลีลา นักกีฬาที่เป็นตัวแทนของ 13 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงนักยิมนาสติกชาวอาเซอร์ไบจันมากกว่า 200 คน

ในบรรดาผู้เข้าร่วมเป็นนักยิมนาสติกรุ่นเยาว์ที่เกิดในปี 2550-2559 ซึ่งแสดงทั้งในรายการเดี่ยวและแบบฝึกหัดกลุ่ม

#วนทสองของ #Ojag #International #Rhythmic #Gymnastics #Cup #ครงท #ซงจดขนท #Baku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *