ไตรกีฬาโฉมงามกับเจ้าชายอสูรในวันอาทิตย์ที่เซนต์ ที่จะจัดขึ้นใน Croix | กีฬา

ไตรกีฬาโฉมงามกับเจ้าชายอสูรในวันอาทิตย์ที่เซนต์  ที่จะจัดขึ้นใน Croix |  กีฬา

VI Tri องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งเน้นความพยายามในการตอบแทนชุมชน จัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ที่ St. ครัวซ์จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันไตรกีฬาโฉมงามกับเจ้าชายอสูร

การแข่งขันจะเริ่มด้วยการว่ายน้ำนอก Cramer Park, St. ชายฝั่งทางใต้ของ Croix และจบลงด้วยการวิ่งไปที่ Point Udall

#ไตรกฬาโฉมงามกบเจาชายอสรในวนอาทตยทเซนต #ทจะจดขนใน #Croix #กฬา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *