พ.ศ. 2533 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของแคชเมียร์บัณฑิต: SC ปฏิเสธข้อเรียกร้องการรักษา

The plea sought prosecution of Yasin Malik, Farooq Ahmed Daar, Bitta Karate, Javed Nalka, and others

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *