เทควันโดต้องทุ่มเท | กีฬาพื้นบ้าน

เทควันโดต้องทุ่มเท |  กีฬาพื้นบ้าน

SHERIDAN — มีกิจกรรมและกีฬามากมายให้เด็กๆ เข้าร่วม Sheridan County ก็ไม่มีข้อยกเว้น โดยมีตัวเลือกมากมายระหว่าง YMCA, Sheridan Recreation District, Tongue River Valley Group Facilities และอื่นๆ

โรบิน จอห์นสัน ครูสอนเทควันโด YMCA ยื่นฟ้องคดีกีฬาของเขา

จัสติน อาวีชี่ เขาเป็นนักข่าวที่ The Sheridan Press

#เทควนโดตองทมเท #กฬาพนบาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *